Подписани са договори за над 3 милиона лева по Оперативна програма “Рибарство”

София, 11 ноември 2013 г. – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ в рамките на 10 дни, подписа 8 договора на обща стойност 3 235 807,01 лв. по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

6 от подписаните договори са по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“ от ОП „Рибарство“. Общата им стойност е в размер на 1 866 898,19 лв. Те са свързани с дейности за местно развитие. Одобрените проекти са на:

-       Фондация Микрофонд София – “Обучение на заетите в сектор “Рибарство”на територията на МИРГ “Бяла – Долни Чифлик – Аврен” за прилагане на нормативната уредба в сектора и за прилагането на Закона за рибарство и повишаване на капацитета на развитие на малък бизнес”;

-       Община Приморско за Пристройка и преустройство на съществуваща общинска сграда в музей;

-       Община Долни Чифлик – „Проект за възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с. Шкорпиловци“;

-       Община Бяла – 2 проекта. Като единият е за „Подобряване средата на живот в рибарската област чрез обновяване и  изграждане на зелени площи,  спортни съоръжения и детски площадки в гр. Бяла“, а другият за „Превръщане на региона в просперираща крайбрежна общност чрез устойчиво развитие на туризма“

-       Община Каварна за подобряване на инфраструктурата, осигуряваща достъп до крайбрежната зона на град Каварна.

Подписан е и договор с “Аква стар ко” ООД – Добрич, по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултура“ за “Изграждане и оборудване на ферма за аквакултури – инсталация за отглеждане на култивирана мида в акваторията на Черно море, югозападно от гр. Каварна. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 1 257 216,53 лв.

По мярка 1.1. „Постоянно прекратяване на риболовна дейност“ е подписан един договор с “Карел – ТГ” ООД – Бургас на стойност 111 692,29 лв. за нарязване на риболовен  кораб НС 505 “Карел” за скрап.