Изплатени 211 534 лв. по ОП „Рибарство” за скрапиране на риболовен кораб „РК 3”

София, 21 септември 2011 г. – Трети проект за нарязване на риболовен кораб за скрап бе изплатен по мярка 1.1. „Постоянно прекратяване на риболовните дейности”  от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”.

Безвъзмездна финансова помощ от 211 534 лв. е получил бенефициентът, фирма „Алекс Шипс” ЕООД от Варна за скрапирането на риболовния кораб „РК 3”. Плавателният съд, извършвал стопански риболов в българската част на акваторията на Черно море, е бил с обща дължина 17 м. и с тонаж от 34 БТ. „РК 3” е бил произведен преди 14 години, оборудван с риболовни уреди – пелагични тралове и хрилни мрежи.

С този проект, общата стойност на изплатената безвъзмездната финансова помощ по мярка 1.1 възлиза на 1 135 975 лв.

По мярка 1.1 “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” безвъзмездната финасова помощ е до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% се изплащат от Европейския фонд за рибарство и 15% – национално съфинансиране.