Шесто заседание на тематична работна група за разработване на Програма за морско дело и рибарство (2014-2020)

Уведомяваме Ви, че на 5 септември 2013 г., 12:15, зала Сердика,  Шератон София Хотел Балкан, ще се проведе шестото заседание на тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Програма за морско дело и рибарство (2014-2020).