Изграждането на садкова инсталация за над 1 млн. лева ще бъде финасирано по Оперативна програма „Рибарство”

София, 22 юни 2012 г. – Компанията „EКО-ХИДРО-90” ООД от гр. Пазарджик и ИАРА днес, подписаха договор за изграждане на садкова инсталация за отглеждане на шаран и сом и наземна база за отглеждане на бяла риба и есетра. Предвидените дейности са по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програм за развитие на сектор „Рибарство”. Инвестицията по проекта е на стойност 1 019 372 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ съгласно подписания договор е в размер на 611 623 лв.

Реализацията на инвестицията се предвижда да бъде в акваторията на язовир „Танова Могила”, с. Овчеполци, община Пазарджик.

От „EКО-ХИДРО-90” ООД ще използват най-съвременната технология за изкуствено отглеждане на търсените от потребителите видиве риби  - интензивното отглеждане на риба в садки.Плаващите мрежени клетки се организират и монтират в така наречените ферми за аквакултури в садки (садкови установки, инсталации).

В производствена програма за 10 години бенефициентът е предвидил годишно производство на 19 тона шаран, 29 тона сом, 5 тона бяла риба и 10 тона есетра.

Срокът за изпълнение на проекта е девет месеца. Със стартиране на производството, от „EКО-ХИДРО-90” ООД ще разкрият шест нови работни места.