Ферма за култивиране на черна мида по нова технология ще бъде финансирана по ОП „Рибарство”

София, 31 март 2011 г. – Компания „Емона сий фарм” от гр. Несебър ще изгради мидена ферма в района на югоизточно от нос Емине за култивиране на черна мида по нова и интелигентна система за отглеждане, която ще бъде внедрена за първи път в България. Договорът по проекта е на стойност 2 523 035 лв. и е по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 513 821 лв.

Технологията, която ще се използва за реализиране на инвестицията е на норвежката фирма Смарт фарм. Системата е изключително успешна и има много добри показатели по отношение на здравина, поддръжка и себестойност на произведената продукция.
За осигуряването на по-голяма производствена площ за плаващите линии ще бъде прикрепен мрежен колектор, върху който се прикрепват мидите. Предимството на този вид колектор е, че за разлика от стандартните използвани досега, мреженият осигурява два пъти по-голяма производствена площ за всяка линия.
Уникалността на технологията освен с вида на колектора се допълва и с това, че събирането на мидите се извършва с помощта на мултимашина, която извършва всички операции по събирането на мидите, изчистването, сортирането, качването на плавателният съд и пакетирането им, с максимален капацитет 30 тона на час.
Съществен елемент от обслужването на фермата е и работният катамаран, конструиран съобразно нуждите на предприятието.
В планираната производствена програма на бенефициента за периода 2011 – 2020 г. е заложено производството на  450 тона годишно черна мида.
Срокът на изпълнение на инвестицията е м. декември 2011 г. и е предвидено след реализирането й да бъдат осигурени 3 нови работни места.