С инвестиция от над 2.8 млн. лв. ще бъде изградена мидена ферма югоизточно от нос Емине. Финансирането на проекта ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рибарство”

София, 20 ноември 2012 г. – Компанията „Емона сий фарм” от гр. Несебър и ИАРА подписаха договор на стойност 2 859 600 лв. за изграждане на мидена ферма за култивирана черна морска мида, състояща се от 30 броя линии в района югоизточно от нос Емине, гр. Несебър, общ Несебър, обл. Бургас. Проектът е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 715 760 лв.
Инвестицията предвижда изграждане на мидена ферма със Смарт агрегати – тръбни линии, мрежен колектор, закотвяща система и навигационна маркировка. Обслужването на фермата ще се осъществява посредством мултимашина, част от Смарт технологията, поставена върху работен катамаран.

Смарт технологията е патентована от норвежката фирма Смарт фарм, като използването й предоставя възможност за многократно увеличаване на обема на продукцията от единица площ, спрямо стандартните технологии.
Част от одобрените инвестиционни активи са също стационарна кула със система за видео наблюдение и работна лодка за бърза реакция при екстремни ситуации.

В производствената си програма бенефициентът предвижда производство на 450 тона черна мида годишно.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като с реализацията му ще бъдат разкрити три нови работни места.