Над 3 млн. лева ще бъдат инвестирани за изграждането на рециркулационна система за отглеждането на бяла риба с подкрепата на Оперативна програма „Рибарство”

София, 22 февруари  2012 г. – Проект за изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – рециркулационна система в град Кубрат, област Разград на стойност 3 130 060 лв. ще бъде финансиран със средства по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по сключения договор е в размер на 1 878 036 лв.

Инвеститорът, фирма „СИ ЕМ ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД от гр. Варна ще отглежда бяла риба (сулка) с най-висока продуктивност в съвременната аквакултура  – суперинтензивните системи за отглеждане на хидробионти. Те са разположени на малки площи с висока степен на механизация и автоматизация, с възможност за целогодишен производствен цикъл, контрол на отпадъчните продукти и опазване на околната среда.

Инвестиционният проект предвижда първоначално продажбата на прясна и охладена риба, без допълнителна преработка. На по-късен етап ще бъде внедрена и преработка до ниво полуфабрикати и готови продукти за директна консумация.

Реализацията на продуктите се предвижда да бъде на европейския пазар и в частност, този на Федерална Република Германия.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. Бенефициентът предвижда с реализацията на този бизнес да осигури 5 нови работни места, от които 4 са за жени.