Изплатени 70 264 лв. за скрапирането на риболовен кораб „Краси 1” по ОП „Рибарство”

София, 8 февруари 2012 г. – Седми проект за нарязване на риболовни кораби за скрап от общо 10 одобрени, бе изплатен по мярка 1.1. „Постоянно прекратяване на риболовните дейности”  от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”.

На бенефициента фирма „Краси фиш” ЕООД  от с. Езерово, област  Варна са изплатени 70 264 лв. безвъзмездна финансова помащ за скрапирането на риболовен кораб „Краси 1”.

Плавателният съд е бил с обща дължина 10,70 м., произведен преди 33 г. и с тонаж 8,33  БТ.

С този проект, общата стойност на изплатената безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 възлиза на 1 609 611,75 лв.

Продължава да расте интересът на корабособствениците към тази мярка, като към момента в процес на оценка са още 5 проектни предложения за 919 616 лв.