Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за разширение на съществуваща ферма за производство на култивирана черна мида с бенефициент „МОРСКИ ДАРОВЕ” ООД.

Фирма „МОРСКИ ДАРОВЕ” ООД от гр. Каварна ще разшири съществуваща мидена ферма с нови 20 плаващи линии със средства от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Общата стойност на инвестицията е 146 841,00 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 88 104,60 лв., което представлява 60% от стойността на одобрените инвестиционни разходи.

Местоположението на аквакултурната ферма ще бъде в акваторията на Черно море, в района на гр Каварна, Каварненски залив – нос Чиракман, на площ от 21 000 кв. м.

Производственият капацитет на фермата е за производство на 100 т. черна мида годишно, която ще се реализира на вътрешния пазар.

Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца.

Кандидатът предвижда осигуряването на 2 нови работни места.