Скрапиране на три риболовни кораба и изграждането на рибовъдна ферма за есетра и черен хайвер ще бъдат финансирани по ОП „Рибарство”

София, 11 април 2012 г. – Днес се подписаха четири нови договора на обща стойност 3 429 284 лв. между ИАРА и бенефициенти на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Три от тях са за скрапиране на риболовни кораби по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”.
Единият договор е за скрапиране на риболовен кораб „ПЕРУН 2”, собственост на фирма ЕТ „Сиян Миглена Павлова” от гр. Варна. Плавателният съд е с обща дължина 12.10 м., тонаж 10 БТ и е на 15 години. Калкулираната премия за него е 109 526 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 109 051 лв.

Другият риболовен кораб, който ще бъде скрапиран е „КВ 5404” на компанията „Калиакра 07” ЕООД от гр. Каварна. Съгласно подписания договор калкулираната премия за него е 38 321 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 37 017 лв. Общата дължина на риболовния съд е 7.90 м, произведен е преди 17 години и е с тонаж 3.49 БТ. „КВ 5404” е оборудван с хрилни мрежи и пелагични тралове.

Третият договор е за скрапиране на риболовен кораб „Бумеранг”, собственост на фирма „СЕВЕР ЕКСПОРТ” ООД от гр. Варна. Риболовният съд е на 10 години, с обща дължина 11 м. и тонаж 11.3 БТ. Оборудван е с хрилни мрежи, плаващи парагади, пелагични тралове. Изчислена премия за риболовен кораб „Бумеранг” е 115 883 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 113 630 лв.

Четвъртият подписан договор е по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” по проект на компанията „Аквалидер” ООД от гр. Враца, която ще изгради рибовъдна ферма за изкуствено отглеждане на есетрови риби за риба за консумация и черен хайвер. Общата стойност на инвестицията е 3 165 553 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 1 899 332 лв.

Рибното стопанство ще се изгради в землището на гр. Мизия и с. Сараево. От фирма „Аквалидер” ООД предвиждат да изградят общо 35 производствени басейни разположени на четири ниво с оглед икономисване на теренна площ. Инвестицията предвижда още построяване на помпената станция, утаителен басейн с площ от 1222 кв.м. и пречиствателен басейн с площ от 2608 кв. м. Зелените площи на територията на рибното стопанство ще са с площ 10 000 кв.м.

В производствена програма на „Аквалидер” ООД за 10 години е предвидено производство на 33 200 кг годишно есетра за консумация и 2 000 кг годишно черен хайвер.

Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца. След изпълнението му ще бъдат разкрити 6 работни места, 3 от които са за жени.