Предстоящ прием на декларации за изразяване на интерес за създаване на рибарски групи

От 15 октомври до 30 ноември 2009 г. ще се приемат декларации за изразяване на интерес за създаване на рибарски групи по мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи” от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство”.

Целта е изграждането на рибарски групи, които да осигурят устойчиво развитие на рибарските области и подобряване качеството на живот в тях.
Рибарските групи могат се изградят на територията на следните общини :

  • Тутракан, Сливо поле и Главиница
  • Шабла, Каварна и Балчик
  • Несебър, Поморие
  • Созопол, Приморско и  Царево
  • Девин,  Доспат и Батак

Рибарската група отговаря за изготвянето на ясна стратегия за местно развитие на Рибарската област.