Европейски семинар на Местните инициативни рибарски групи от всички страни-членки на ЕС

София, 22 март 2011 г.Днес официално бе открит Европейския форум на Местните инициативни рибарски групи от всички страни-членки на ЕС. Събитието се организира от ФАРНЕТ – „Европейска мрежа на рибарските групи” и Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство”, ЕК, с подкрепата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Конференцията е първата от подобен мащаб организирана в областта на сектор „Рибарство”, на която Българи е домакин. В събитието участват над 130 представители от различни страни-членки на ЕС. Сред официалните гости на откриването бяха Стефанос Самарас, началник отдел „Структурни мерки” в Главна дирекция “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия и Пол Сато  изпълнителен директор на ФАР-НЕТ „Европейска мрежа на рибарските групи”.
По време на форума изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев връчи сертификатите на първите три официално признати Местни инициативни рибарски групи в България:

МИРГ Шабла-Каварна-Балчик

МИРГ Батак-Доспат-Девин и

МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле.

Явор Недев заяви, че с признаването на първите местните инициативни рибарски групи у нас, секторът отбелязва напредък  и наваксва закъснението. Той подчерта, че от първоначално планираните по програмата за създаване 4 Местни инициативни рибарски групи в страната ще се създадат 6.
При официалното откриване г-н Стефанос Самарас от ГД «МАРЕ» на ЕК поздрави Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор ”Рибарство” – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за усилията и напредъка в усвояването на средства по Оперативната програма и по отношение прилагането на Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” в България.
Като представител на Европейската комисия, г-н  Самарас оцени като изключително успешен процесът на изграждане на местни публично-частни партньорства под формата на сдружения с нестопанска цел и изработване на местни стратегии за развитие на рибарския сектор.
Европейският форум има за цел да представи на потенциалните и официално признати Местни инициативни рибарски групи информация за изпълнение на местни стратегии за развитие и реализация на успешни проекти в рибарските области. По време на срещата новите МИРГ ще имат възможност да представят своите проекти, да споделят опит и да обменят знания и добри практики.