Представители на Европейската комисия оцениха като положително изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”

На 11 февруари 2010 г. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури г-н Явор Недев се срещна със Стефанос Самарас, началник отдел „Структурни мерки” в Главна дирекция “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия.
Г-н Недев запозна Стефанос Самарас с приоритетите на Агенцията относно процеса по ускоряване усвояването на средства по Оперативната програма.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” представи пред представителите на Европейската комисия състоянието и изпълнението на ОП „Рибарство”. На техническата работна среща беше отбелязан напредъка в изграждането на законодателната рамка и предстоящото отваряне на нови мерки по ОП „Рибарство”, както и одобрените проекти и отпуснатите финансови средства по Оперативната програма. Европейската комисия потвърди положителната си оценка за прилагането на Програмата през последните месеци от стартиране работата на новото правителство.

Към момента общо 5 /пет/ са отворените мерки, по които се приемат проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства по програмата.

Съгласно Индикативната годишна работна програма за 2010 г., Управляващият орган предвижда стартирането на още 10 нови  мерки от Оперативната програма, което беше отчетено като добър ход на развитие на Програмата.