София, 23 ноември 2012 г. – Осем проектни предложения бяха одобрени вчера (22.11.2012 г.) на заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

София, 23 ноември 2012 г. – Осем проектни предложения бяха одобрени вчера (22.11.2012 г.) на заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Предстои подписването на договори по тях на обща стойност 4 395 705,93 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ общо е 3 165 255,04 лв.

На това заседание експертната комисия одобри четири проекта по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”, два проекта по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” и два проекта по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”.