Голяма част от общините в България могат да усвояват средства по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007-2013/

В условия на криза и в бедна страна, като нашата 107 млн. евро по Оперативна програма “Рибарство” не са никак малко, за това общините могат да се възползват от усвояването на средствата”, заяви изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Явор Недев в рамките на дебата “Как общините да подготвят и изпълняват успешно европейски проекти” по време на общото събрание на Националното сдружение на общините в гр. Пловдив.

“Трябва да разбуля мита, че Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г. касае само общините около Черно море и р. Дунав. Напротив всяка община в България може да кандидатства за средства по програмата, особено за развитие на аквакултурата”, уточни още г-н Недев. Той подчерта, че програмата е лесна и благодатна за бенефициентите. До момента усвояването на средства по ОП “Рибарство” е едва 2 %, като целта на новото ръководство на ИАРА е да достигне 90 %. “В ИАРА сме готови ефективно да помагаме на бенефициентите, но и от страна на общините разчитаме на партньорство и подкрепа в работата ни с потенциалните кандидати по програмата”, каза в заключение Явор Недев.

Мерките от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) (2007-2013), по които общините или техни представители могат кандидатстват бяха представени от г-жа Елиза Дилова, директор на Европейски фонд за Рибарство към ИАРА. Тя акцентира върху Приоритетна ОС 4 – Устойчиво развитие на рибарските области.