Риболовен кораб от Шабла ще бъде нарязани за скрап със средства от Оперативна програма „Рибарство”

София, 9 ноември 2012 г. –  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ подписа договор с бенефициент по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Договорът е по проект на компанията „Север риба мекс 2” ООД от гр. Шабла за нарязване за скрап на риболовен кораб „ШБ 5876”. Плавателният съд е с обща дължина 7,90 метра, възраст 25 години и е с общ тонаж 2,28 БТ. Кораб „ШБ 5876” е оборудван с хрилни мрежи, парагади и кърмаци. Изчислената премия за нарязването му за скрап е на стойност 22 767,33 лв, а определената безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 22 217,33 лв.