Финансова помощ от 180 037 лв. за нарязването за скраб на риболовен кораб „Перис стар” ще бъде изплатена по ОП „Рибарство”

София, 12 май 2011 г. - Риболовният кораб „Перис стар” на фирма „Черноморскищорм” ООД от Варна ще бъде нарязан за скрап, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Това е третият одобрен проект по тази мярка, като калкулираната премия по него е на стойност 186 287.92 лв. Изчислената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 180 037.92 лв.

Общата дължина на риболовния съд е  21.14 м., възраст 57 г. и тонаж 39 БТ. „Перис стар” е оборудван с риболовни уреди – пелагични тралове, хрилни мрежи и плаващи парагади.

За отбелязване е големия  интерес от страна на собствениците на риболовни кораби  към мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”, като към момента са регистрирани и в процес на процедурни проверки още три нови проекта по мярката.