Новият “Европейски фонд за морско дело и рибарство” за периода 2014-2020 г. беше представен пред рибния бранш и институциите в България

София, 1 март 2012 г. – Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  д-р Драгомир Господинов и г-жа Моник Париа, директор за Средиземно и Черно море в Генерална дирекция “Морски въпроси и рибарство” на ЕК откриха Форум за представяне на новия регламент за политиките по морско дело и рибарство.

Целта на форума бе институциите и представителите на рибния бранш у нас да обсъдят ключовите въпроси за бъдещето, свързани с прилагането на “Европейския фонд за морско дело и рибарство” за периода 2014-2020 г., съпровождащ изпълнението на реформираната Обща политика по рибарство и Интегрираната морска политика.

”Задълбоченото обсъждане и провеждането на дискусия по прилагането на бъдещия финансовия механизъм в сектор „Рибарство” е съществен компонент за устойчивото му развитие”, заяви при откриването на форума д-р Драгомир Господинов. ”Общата тенденция, която не засяга само рибарството на новия програмен период е в направления като иновации, нови технологии и ефективно използване на ресурсите”, допълни той. ”Вярвам, че в бъдеще страните – членки трябва да имат по-голяма свобода за вземането на решения относно използването на средствата. Важно е да се подбират мерки, които в най-голяма степен могат да генерират висока добавена стойност в сектора”, каза още по време на форума изп. директор на ИАРА. В заключение д-р Господинов заяви, че се надява новия ”Европейския фонд за морско дело и рибарство” да е по-гъвкав, за да се реагира ефективно на промените и предизвикателствата на променящите се условия.

Г-жа Моник Париа направи презентация на новия “Европейски фонд за морско дело и рибарство“.  Фондът ще подкрепя финансово новите мерки по рибарство за 2014-2020 г. Целта на фонда е устойчиво развитие на рибарството, чрез подкрепа на рибарските общности и растеж на крайбрежните зони, насърчаване на производството на аквакултури, които могат да бъдат хранителни и нехранителни /козметични и медицински продукти/, както и защита на околната среда, чрез намаляване на негативното въздействие от риболова.

По време на форума стана ясно, че през следващия програмен период 2014-2020 г. няма да се финансира нарязването на риболовни кораби за скрап, тъй като досега тази мярка не е дала очакваната висока ефективност. “Независимо че от 1994 г. ЕС и държавите-членки са похарчили 2,7 млрд. евро за скрапиране на кораби, риболовният капацитет не намалява”, изтъкна г-жа Париа.  ”За това през новия програмен период средствата ще бъдат пренасочени за инвестиции в човешки капитал, като обучения и разкриване на нови работни места на заетите в сектор рибарство, допълни още Моник Париа.

Презентация на ЕФМДР

Presentation EFMF