Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за проект:„Нарязване на риболовен кораб с външна маркировка ВН 7904 за скрап”, с бенефициент ЕТ „ЛОТОС – ВАЛЕРИ ЖЕЧЕВ”

Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „Вн 7904” за скрап и е със следните параметри:

-Единен идентификационен номер (CFR): BGR001325093

-Външна маркировка: ВН7904

-Пристанище на регистрация: ВАРНА

-Обща дължина на риболовния съд: 12.61 м

-Възраст на кораба: 36 г.

-Тонаж в БТ: 8.48

-Двигател: № 54881, марка ЗД6, мощност 110.33 квт, дизел

-Риболовен уред /допълнителен/– код: ОТМ – Пелагични тралове

Риболовен уред 2/основен/ – код: GNS – хрилни мрежи (закотвени)

 

Риболовен кораб „Вн 7904” отговаря на приоритетите заложени в „ План за приспособяване на риболовното усилие” и „Национална схема за изваждане от експлоатация на риболовните кораби”

 

Размер на изчислената премия –  72 211,20 лева.

Изчислената безвъзмездна финансова помощ за нарязване на риболовния кораб на скрап е в размер на  70 111,20 лева .