189 031 лв. за нарязване за скрап на риболовен кораб „Шенюзер” са договорирани по ОП „Рибарство”

София, 22 май 2012 г. Днес, бе подписан договор между ИАРА и компанията „Делта 2000” ООД от гр. Балчик за скрапиране на риболовен кораб „Шенюзер” по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Калкулираната премия по проекта е в размер на 189 471 лв. Определената безвъзмездна финансова помощ за нарязването на риболовния кораб за скрап е 189 031 лв.
„Шенюзер” е произведен преди 41 години, с обща дължина 19.93 м и тонаж 40 БТ. Риболовният съд е оборудван с риболовни уреди – пелагични тралове и  хрилни мрежи.

Това е шестнадесетия сключен договор по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” и общата стойност на договорираните средства по мярката е в размер на 2 887 845 лв. Изплатената безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 е 1 986 393 лв. за девет изпълнени проекта.