Европейската комисия не е „блокирала” финансирането по Оперативна програма “Рибарство”

Във връзка с публикации в някои български печатни издания, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури помества официалното изявление на говорителя на кабинета на Комисаря по морски въпроси и рибарство – госпожа Мария Даманаки, относно грешното интерпретиране на думите на Европейската комисия, че „ЕК е блокирала временно достъпа на България до 80 млн. евро”.

В пояснението на г-н Оливър Драйс – говорител на Генерална дирекция „МАРЕ” в Европейската комисия, се посочва:

„Европейската комисия не е „блокирала” финансирането по Оперативната програма, финансирана със средства от Европейския фонд за рибарство. Всъщност, българските власти все още не са предали документите по  изменената оценка на съответствие за Оперативната програма. В България има натрупани известни закъснения при подготовката на документите за оценката  на съответствие и ние се надяваме, че оценката на системата от Одитния орган ще бъде завършена скоро.”

Изказването на господин Драйс е достатъчно ясна индикация, че подобен проблем не съществува и няма опасност за спиране на финансирането от ЕК със средства по Оперативна програма „Рибарство”.