Публично обсъждане на заданието за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.

ИАРА публикува за публично обсъждане заданието за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР).

Документът може да разгледате на Задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР)

Всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да дадат своите препоръки в двадесет дневен срок (до 26.03.2014 г. включително) по предложения за обсъждане документ на следната електронна поща stoyan.urumov@iara.government.bg