Еврокомисарят по морски въпроси и рибарство г-жа Мария Даманаки е оценила високо ускореното темпо в менажирането на ОП “Рибарство”

София, 13 юли 2010 г. -  Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и директорът на ИАРА г-н Явор Недев се срещнаха вчера /12 юли 2010 г./ в Брюксел с еврокомисаря по морски въпроси и рибарство  г-жа Мария Даманаки.
На срещата е било обсъдено преминаването на одитния орган на Оперативна програма “Рибарство” в Министерство на финансите към Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”.  Министър Найденов е заявил, че до края на септември, максимум до първите десет дни на октомври ще бъде предадена оценката за съответствие на ОП “Рибарство”. Г-жа Даманаки е изразила високото задоволство от страна на комисията както по тази важна стъпка, така и от ускореното темпо в менажирането на ОП “Рибарство” от страна на МЗХ и ИАРА.
По време на срещата са били обсъдени квотите за улов на калкан в Черно море, както и предстоящото посещение на еврокомисаря в България.