Три риболовни кораба ще бъдат скрапирани с финансовата подкрепа на ОП „Рибарство”

София, 31 октомври 2012 г. Три договора на обща стойност 384 370 лв. по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” се подписаха между ИАРА и бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Единият, е по проект на компанията „НИКО 1968” ЕООД от с. Българево, обл. Добрич за скрапиране на риболовен кораб „Тримона”. Плавателният съд е с обща дължина 13,20 м., произведен е преди 11 години и е с общ тонаж 14,19 БТ. Кораб „Тримона” е оборудван с пелагични тралове и хрилни мрежи. Изчислената премия за нарязването му за скрап е на стойност 130 013 лв., а определената безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 127 650 лв.

Вторият бенефициент е фирма „Естуар” ЕООД от гр. Варна. Сключеният договор е за скрапиране риболовен кораб „Никол” с калкулирана премия от 102 617 лв. Изчислената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 217 лв. Риболовен кораб „Никол е с обща дължина 14,16 м., възраст 53 години, тонаж 14,68 БТ и е оборудван с пелагични тралове и хрилни мрежи.

Третият подписан договор е с компанията „Русалка 06” ООД от гр. Айтос. Калкулирана е  премия от 158 308 лв. за скрапиране на риболовен кораб „Русалка 06”. Изчислената безвъзмездна финансова помощ по договора е в размер на 156 502 лв.
Кораб „Русалка 06” е с обща дължина 18 метра, възраст 36 години, тонаж 30,21 БТ и е оборудван с пелагични тралове и хрилни мрежи.

Продължава огромният интерес на собствениците на риболовни кораби към възможностите на мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности”. Сключени по нея са общо 32 договора на стойност 5 166 477 лв. Изплатената безвъзмездна финансова помощ по мярката е в размер на 3 173 268 лв.