Премия на стойност 213 585 лв. ще получи компания от гр. Варна за скрапиране на риболовен кораб

София, 2 май 2011 г. – Днес бе подписан втори договор за скрапиране на кораб по мярка 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовните дейности” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Компанията „Алекс Шипс” ЕООД от гр. Варна ще получи под формата на премия безвъзмездна финансова помощ в размер на 213 585 лв. за нарязването за скраб на риболавния кораб „РК 3”. Плавателният съд е на 14 години с дължина 17 метра и 34 БТ тонаж. Риболавният кораб разполага с риболовни уреди – пелагични тралове и хрилни мрежи.