ИАРА и НГФ представиха възможностите за улесняване достъпа до финансиране по ОП „Рибарство” на Общото събрание на БГ ФИШ

София, 11 април 2011 г. – Представители на Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, бяха част от официалните гости на Общото събрание на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Събитието се проведе на 8 април 2011 в гр. Несебър.
На срещата експерти от Дирекция “Европейски фонд за рибарство” направиха презентация на мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Разгледани бяха общите изисквания към кандидатите  по Оперативната програма. Представителите на УО на ОПРСР дадоха разяснения за реда и условията за получаване на безвъзмездна финансова помощ и по други мерки от ОПРСР, представляващи интерес за членовете на БГ ФИШ.
На събитието бе поканен и г-н Светлин Статков, изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд (НГФ), който представи гаранционните схеми от които могат да се възползват потенциалните бенефициенти, за да улеснят финансирането си по ОП „Рибарство”.
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури г-н Явор Недев, проведе свободна дискусия с членовете на БГ ФИШ, по всички вълнуващи рибарския сектор въпроси.
На форума бе представен и общия напредък при изпълнението на мерките от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”.