УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИОННИ ПРОГРАМИ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОР РИБАРСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО 2007 – 2013 г.

В РАМКИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” 2007 – 2013 (ОПРСР), „НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД” ЕАД (НГФ), РАЗРАБОТИ И ПРЕДЛАГА НА ФИРМИТЕ ОТ СЕКТОРА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА С ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (ИАРА).

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ :

НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД  И БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ