Stakeholders “focus” on Axis 4 in Bulgaria

В септемврийския брой на електронния вестник на FARNET e поместена статия за проведената на 31 май 2010 г. в гр. София фокус-група на потенциалните Местни инициативни рибарски групи /МИРГ/ в България.

Stakeholders “focus” on Axis 4 in Bulgaria